პირადი ჰიგიენა

კონვეიერების ლუბრიკანტები

© ASiRAL 2019

წებოები კვების

საწარმოებისათვის

ASIRAL აწარმოებს ხარისხიან წყალში ხსნად წებოებს საკვები წარმოებისათვის. სერია PET გამოიყენება არა მხოლოდ პოლიეთილენის ბოთლების ეტიკეტირებისათვის, არამედ დაუბრუნებელი შუშის ტარების, ქილებისა და ტეტრაპაკებისათვის. სერია PA გამოიყენება შუშის ეტიკეტირებისათვის. იქნება ეს დამცავი შუშა, კონდენსატი ან დაბალი ტემპერატურა - ჩვენ ყოველთვის ვიპოვით გამოსავალს!  წარმოებისას გათვალისწინებულია დაშვება ვეგეტარიანული საკვებისათვის.  ASIRAL უზრუნველყოფს თერმოპლასტმასის წებოს გამოყენებას საკვებ წარმოებაში. მაგალითად, კარტონის  ტარის დაწებვისათვის რეკომენდებულია წებო, რომელიც დამზადებულია ეთილენვინილაცეტატაზე და მეტალოცენაზე, მათი მოძიება შესაძლებელია ანტისლიპის ვერსიითაც - ეს არის წებო ტვირთის ფიქსაციისათვის ტრანსპორტირებისას. ამას გარდა, სულ უფრო და უფრო მეტად გამოიყენება ეს წებოები შუშისა და პლასტიკატის ეტიკეტირებისათვის, რა თქმა უნდა, მათ შორის პოლიეთილენის ციკლიდან სერთიფიკატით   

ლუდის, სასმელების

წარმოება, კვების

მრეწველობის სხვა

განხრები

ASiRAL არის სასმელებისა და ლუდის საიმედო პარტნიორი და მიმწოდებელი - მწარმოებელი, დარგის განვითარების ყველა მიმართულების გათვალისწინებით. ASiRAL დაგეხმარებათ რუტინულ სამუშაოში შემდეგი მიმართულებით: - ჰიგიენა, რეცხვა და წმენდა, პროცესების ოპტიმიზაცია, მონიტორინგი (ASiRAL SafeGuard), ეკოლოგიური ეფექტურობის ოპტიმიზაცია, ეკოლოგიურ და ეკონომიკურ ურთიერთობაში მდგრადი რესურსების აღდგენის განვითარება, მოწყობილობების მარგი ქმედების კოეფიციენტის აწევა, გრადირების, უკუ წყალმომარაგების ჰიგიენა.

სოფლის მეურნეობა და

რძის წარმოება

ჰიგიენა და სანიტარია სოფლის მეურნეობაში უზრუნველყოფს თანამშრომელთა, სოფლის მეურნეობის, ცხოველების, ასევე წარმოებული პროდუქციის უსაფრთხოებას. კომპანია „აზირალი“ გვთავაზობს ეკოლოგიურად უსაფრთხო და გააზრებულ გადაწყვეტილებებს რძის წარმოებასთან დაკავშირებით, ასევე მეცხოველეობის, ხილისა და ბოსტნეულის დამუშავების, ღვინის წარმოების, თევზის ქარხნებისა და მეფრინველეობის წარმოებასთან აკავშირებით. ინოვაციური იდეები ჰიგიენის ყველაზე კრიტიკული კუთხით, რაც განაპირობებს პროდუქციის უმაღლეს ხარისხს.

ტექნიკა დოზირებისა და

კონტროლისათვის

დამხმარე ტექნიკაში მოიაზრება: პომპა-დოზატორები, კონცენტრაციის მაკონტროლებელი სენსორები და მარეგულირებელი და სამართავი პულტები და დისპელეები  ქაფის გენერატორები სადეზინფექციო ნისლის გენერატორი სივრცითი დეზინფექციისათვის ღვედური კონვეიერების შესაპოხი სისტემები ქიმიურად მედეგი გადასაქაჩი პომპები პირადი ჰიგიენის ტექნიკა: დისპენსერები, სანიტარული კუთხეების სისტემები, დეზო ბარიერები დამხმარე სარეცხი ხელსაწყოები: ჯაგრისები, იატაკისა და კედლების საწმენდები „აზირალ“-ის თანამშრომლებს შეუძლიათ ამ ტექნიკის ადგილზე დამონტაჟება და ტექნიკური პერსონალის მომზადება!

დასუფთავება,

პროფესიონალური

სამზარეულო 

სასტუმროების, რესტორნების, კაფეს მფლობელებისათვის, მოხუცთა თავშესაფრისთვის, სასადილოებისათვის და მათი მიმწოდებლებისათვის ASIRAL სთავაზობს სხვადასხვა გამოყენების საშუალებათა ფართო გამას შესაბამის ფასთან და ხარისხთან ერთად. სავაჭრო ორგანიზაციებისათვის კი ასევე გთავაზობთ პროდუქტს, ერთიანი სავაჭრო ნიშნით, მათი უნიკალურობისათვის. სპეციალური შეკვეთების შემთხვევაში შესაძლებელია დამუშავდეს ახალი რეცეპტი ან აქტივაცია ჩვენი დაარქივებული 2000-ზე მეტი რეცეპტებისა დამკვეთის თხოვნის მიხედვით.          
აღწერა აღწერა აღწერა აღწერა
თხევადი საშუალებები რომლებიც გამოიყენება რეცხვისათვის, ხელების სადეზინფექციოდ, ასევე ხელების მოვლისათვის
მადეზიფიცირებელი საპოხი საშუალებები კონვეირებისათვის კვების მრეწველობის საწარმოებში
აღწერა აღწერა
აღწერა აღწერა აღწერა აღწერა აღწერა აღწერა

new solutions for hygiene